Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Julianna, Justyna, Walerian

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 12 30 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 4 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1230 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 5. Opracowanie harmonogramu spotkań z przedstawicielami spółek miejskich.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Inwestycji, Przedsiębiorczości i Promocji Miasta Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 25 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 4 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2019r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Kraśnik w roku 2019.
 8. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 4 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2019 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Kraśnik w roku 2019.
 8. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1330 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Dialogu Społecznego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 19 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 1 i 2 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych Miasta Kraśnik oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Kraśnik uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
 5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1330 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian
  w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za rok 2018.
 7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku za rok 2018.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 


 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje