Poprawa infrastruktury szkolnej w Mieście Kraśnik

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

baner projekty

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.7 : Infrastruktura szkolna

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury szkolnej w Mieście Kraśnik

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Kraśnik dzięki wyposażeniu pracowni szkolnych 7 szkół publicznych i wsparciu procesu rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw.  Zadanie objęte projektem pozwoli na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Kraśnik i dla których Miasto Kraśnik jest organem prowadzącym, tj.:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku,

Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku,

Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku,

Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku,

Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku,

Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku,

Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku (szkoła integracyjna)

Planowane efekty:

W ramach projektu wspartych zostanie 7 obiektów infrastruktury edukacyjnej, zostanie zakupionych 371 sztuk wyposażenia, 7 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rzeczywista liczba użytkowników, która skorzysta z nowo udoskonalonej  infrastruktury edukacyjnej w poszczególnych szkołach wyniesie: 1764, potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej wyniesie: 2899.

Wartość projektu:

Koszty ogółem: 2 451 858, 00 zł

Koszty kwalifikowalne: 2 451 858, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 084 079, 30 zł

0
0
0
s2smodern