Modernizacja oświetlenia w Mieście Kraśnik

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

baner projekty

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 5 : EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.5 : Promocja niskoemisyjności

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia w Mieście Kraśnik

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego
i parkowego w Kraśniku.

Planowane efekty:

Projekt polegający na realizacji montażu i modernizacji szaf sterujących oświetlenia oraz systemu redukcji mocy, zużycia energii, sterowania oświetleniem ulicznym wraz z wymianą wysięgników, opraw i źródeł światła w mieście Kraśnik. Montaż analizatora do monitoringu powietrza. Projekt realizowany jest w celu polepszenia warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej oraz stworzenia systemu monitoringu i sygnalizacji stanów alarmowych dla jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Kraśnika. Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej. Kluczowym rezultatem projektu  będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 787,48 Mg/rok.

Wartość projektu:

Koszty ogółem: 3 634 492, 45 zł

Koszty kwalifikowalne: 2 960 294, 67 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 516 250, 45 zł

 

0
0
0
s2smodern