Młodzi-Aktywni-Kreatywni

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

Miasto Kraśnik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: Młodzi - Aktywni i Kreatywni!

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku oraz podniesienie kompetencji nauczycieli wymienionych szkół w zakresie korzystania  z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, organizację zajęć dydaktycznych (między innymi z programowania, gry w szachy, przyrodniczych, ekonomicznych), organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wartość projektu: 812 721,49 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 690 813,26 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 31.07.2019 r.

W ramach projektu w wyżej wymienionych szkołach realizowane będą zadania:

 • Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.
 • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni ICT.
 • Tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 realizowane będą:

Zajęcia dla uczniów:

 • ICT - „Mali kreatywni programiści” dla klas 1-3.
 • „Trening umiejętności logiczno-matematycznego rozumowania” dla klas 5-8.
 • Projekt „Ekologia” dla klas 6-8.
 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Poznawanie świata za pomocą zmysłów”.

Szkolenia dla nauczycieli:

 • Praca metodą Snoezelen w sali doświadczania świata.
 • Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów.
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny zaburzeń w rozwoju trudności szkolnych ucznia.
 • Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 3 realizowane będą:

Zajęcia dla uczniów:

 • „Szach-Mat” – matematyka pomysłem inspirowana dla klas 1, 3, 5.
 • „Magia przyrody” – zajęcia rozwijające wiedzę z przyrody dla klas 6 i 7.
 • „W teatrze życia” – zajęcia teatralne łączące elementy języka angielskiego i ICT dla klas 7.
 • „Kodowanie, chcieć to móc” podstawy programowania – dla klas 3 i 4.
 • „Ekonomia bez tajemnic” – zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla klas 7.
 • „Poznaj i zrozum” dla klas 4-6.

Szkolenia dla nauczycieli:

 • Nowe technologie ICT w edukacji szkolnej.
 • Myślenie jest w cenie.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – metoda projektu.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 realizowane będą:

Zajęcia dla uczniów:

 • „Kreatywni poligloci” dla klas 3-8.
 • „Matma jest fajna” dla klas 1-3 i 6-8.
 • „Przyroda jak przygoda” dla klas 1-5.
 • „Młody programista” dla klas 2-8.
 • Projekt „Ekologia” dla klas 6-8.
 • „Angielskie zmagania” dla klas 3-8.
 • „Polubić matematykę” dla klas 3-8.

Szkolenia dla nauczycieli:

 • Trening twórczego myślenia.
 • Obsługa sprzętu multimedialnego.
 • Informatyka z technologią informacyjną.
 • Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie:

 • wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe i otrzymali wsparcie zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 • stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • realizacja oferty doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli szkół objętych wsparciem.

Działania objęte projektem pozwolą na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Kraśnik.

Szkoła Podstawowa nr 2 link

Szkoła Podstawowa nr 3 link

Szkoła Podstawowa nr 5 link

 

kodowanie sp5

logowki unijne

 

0
0
0
s2smodern